NAM K14-FB-1

K14-FB-1 is een onbemand satelliet platform van de NAM in de Noordzee. Het platform is in 1997 geïnstalleerd en begon in datzelfde jaar met de productie van aardgas. De K14-FB-1 ontvangt daarnaast ook nog gas uit de K17-FA-1. Vanaf het K17-FA-1 platform zijn de putten in het K14-FB-1 veld geboord.

Het K17-FA-1 en het K14-FB-1 gas worden gezamenlijk naar K14-FA-1P getransporteerd via de leiding van K14-FB-1 naar K14-FA-1P. Het K14-FA gas wordt gewonnen door middel van putten geboord vanaf het platform K14-FA-1P naar de K14-FA en K15-FH voorkomens en samengevoegd met het gas van K14-FB-1 en K17-FA-1. Het natte gas wordt gedroogd doormiddel van op het platform aanwezige behandelingsfaciliteiten. De natte bestanddelen worden gescheiden in condensaat en water. Na compressie wordt het condensaat weer geïnjecteerd in de gasstroom en met deze stroom naar het behandelingsstation in Den Helder vervoerd.

In 2014 is een modificatie op K14-FA-1P uitgevoerd waardoor het gas voordat het behandeld wordt, eerst door de compressor op K14-FA-1C wordt geleid. De behandeling vindt daarna op hoge druk plaats.

Het K14-FB-1 en K17-FA-1 platform produceerden initieel via K14-FA-1 naar het LoCal systeem (K15-FB-1), maar worden sinds 2009 via het HiCal (K14-FA-1) systeem geproduceerd vanwege een lagere bereikbare zuigdruk en omdat het relatief hoog calorisch gas betreft in vergelijking met de voorkomens in het LoCal systeem.

jda k14-fb-1 ligging
Schematisch overzicht van de JDA, waaronder K14-FB-1 valt.

Het gasvoorkomen van K14-FB-1

Het gasvoorkomen in het K14-FB veld bestaat uit een noord–zuid gerichte anticlinale structuur op een diepte van ongeveer 2300mTVDss die aan westelijke en zuidelijke zijden omgeven wordt door breuken, en waar aan oostelijke zijde het laagvlak onder het gas water contact helt. De top van de anticlinale structuur wordt versneden door een aantal kleinere breuken die loodrecht op de westelijke randbreuk lopen. Het reservoir is opgebouwd uit Rotliegend gesteente van Laat Perm ouderdom en bestaat voor het merendeel uit zandige rivier en duinafzettingen afgezet onder hete, droge woestijn condities, afgewisseld met kleien die werden afgezet in sabkha en woestijnmeer afzettingen. De doorlaatbaarheid in het onderste deel van het Rotliegend reservoir (Beneden Slochteren Formatie) is door de diagenese van klei mineralen, waaronder illiet, sterk verminderd. Als brongesteente voor het gas hebben gediend de kolenafzettingen uit het Carboon tijdvak. De afsluitende laag bestaat uit Laat Perm Zechstein bestaande uit kalk, anhydriet en zout afzettingen.

Locatie

Easting: 405116.27
Northing: 5894638.36
Longitude: 3°34’42.710″
Latitude: 53°11’26.588″

Meer informatie over de K14-FB-1 is te vinden op NLOG

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Liked it? Take a second to support Alex van den Steen on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Abonneer
Laat het weten als er
guest

:bye:
 
:bye:
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:scratch:
 
:scratch:
:wacko:
 
:wacko:
:yahoo:
 
:yahoo:
B-)
 
B-)
:heart:
 
:heart:
:rose:
 
:rose:
:-)
 
:-)
:whistle:
 
:whistle:
:yes:
 
:yes:
:cry:
 
:cry:
:mail:
 
:mail:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
;-)
 
;-)
 
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties